top of page

Döküntü Kiti Nedir?

İşyerinizde herhangi bir tür sıvı veya kimyasal madde taşınıyorsa, muhtemelen dökülme / döküntü kitini duymuşsunuzdur. Peki dökülme / döküntü kiti nedir … ve neden bir tanesine ihtiyacınız var? Bu blog, döküntü kitleri ve dökülme müdahaleleri hakkında aklınıza gelebilecek tüm soruları yanıtlamayı amaçlamaktadır. Dökülme kitinin tam olarak ne olduğuna bakacağız ve gerekli olabilecek bazı temel malzeme ve araçları vurgulayacağız. Ayrıca ne tür işyerlerinin kimyasal döküntü kitlerine ihtiyaç duyduğunu ve ne zaman bir tane kullanmanız gerekebileceğini, döküntü kiti nedir? Döküntü kiti nasıl kullanılır? Kimyasal döküntü kiti nedir? Saçılma kiti nedir? sorularını açıklayacağız.


Peki, Dökülme Kiti Nedir?

Dökülme kiti, kimyasal dökülme kiti veya kimyasal döküntü temizleme kiti – nasıl adlandırırsanız adlandırın, kitiniz tehlikeli bir kimyasal dökülme durumunda temizleme, dekontaminasyon ve atıkların bertaraf edilmesine yardımcı olacak önemli bir araçtır.

Dökülme kitleri, kimyasal bir sızıntı veya dökülmenin temizlenmesine yardımcı olacak çeşitli malzeme ve araçların bir araya getirilmesinden oluşur.

Piyasada çeşitli miktarlarda her türlü tehlikeli kimyasal maddeye uygun çok çeşitli dökülme temizleme kitleri bulunmaktadır.

Yaygın olarak kullanılan bazı döküntü kiti türleri şunlardır:

Genel amaçlı dökülme kitleri bu kitler herhangi bir sıvının (örn. kan, sel suları, kanalizasyon) veya kimyasal ürünün (tehlikeli olarak sınıflandırılmış olsun ya da olmasın) temizlenmesi de dahil olmak üzere çok çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Bununla birlikte, evrensel bir kit olduklarından, işyerinizin taşıdığı kimyasalların türüne bağlı olarak döküntü kitlerinin özelleştirilmeleri gerekebilir.

Kimyasal dökülme kitleri kimyasal döküntü kiti veya HAZCHEM dökülme kiti, çoğu tehlikeli kimyasal türünden kaynaklanan dökülmeleri kontrol altına almak, nötralize etmek ve temizlemek için tasarlanmıştır. Bu kitler, personelin işyerinde solventler, boyalar, asitler veya böcek ilaçları dahil olmak üzere herhangi bir tehlikeli kimyasal dökülme veya sızıntıya hızlı bir şekilde müdahale etmesini sağlayacaktır.

Yağ ve yakıt döküntü kitleri kuruluşlar yağ ve yakıt döküntülerini temizlerken, bu yanıcı sıvıların oluşturduğu riski en aza indirmek önemlidir. Bu nedenle, yağ ve yakıt kitleri (diğer adıyla hidrokarbon kitleri) yanıcı sıvı dökülmeleriyle mücadele etmek için özel olarak tasarlanmıştır.


UNUTMAYIN: Olay Yönetim Planınızın bir parçası olarak, sahada taşıdığınız kimyasalların sınıfıyla uyumlu dökülme kitleri bulundurmanız gerekir. (Kimyasal döküntü, genel döküntü, yağ ve petrol döküntüsü, biyolojik döküntü, sitotoksik döküntü vb.) Ayrıca, bir dökülme sırasında açığa çıkabilecek tehlikeli kimyasalların miktarına da uygun olmalıdırlar.


Döküntü Kitinin İçinde Ne Var?

Dökülme kiti, emici malzemeler, kontamine kimyasal atık torbaları, eldivenler ve süpürgeler gibi öğelerden oluşan hazır bir pakettir ve işyerlerine, personelin dökülme temizliğini gerçekleştirmesi için eksiksiz (veya neredeyse eksiksiz) bir öğe seti sağlar.Semedis’e özel olarak kendiniz hazır bir dökülme kiti satın alabilir veya kuruluşunuzun ihtiyaçlarına uygun olarak kendi döküntü kitinizi oluşturabilirsiniz.


Döküntü Kitiniz aşağıdaki gibi öğeleri içerebilir:

 • Kimyasalı emmek için emici malzemeler (Sıvı emici ped, Sıvı emici Sosis, Sıvı emici Yastık, Sıvı emici toz absorban vb.)

 • Yayılmayı durdurmak için çevreleme boomları

 • Personeli korumak için eldivenler ve kişisel koruyucu ekipmanlar (Maske, Gözlük, Tulum, Önlük, dezenfektan vb.)

 • Kirlenmiş kimyasal atıkların bertarafı için atık bertaraf torbaları

 • Dökülen kimyasalları yerleştirmek için konteynerler veya kutular

 • Süpürge, kürek veya kepçe gibi temizliğe yardımcı olacak ekipmanlar

Dökülme Risk Değerlendirmesine İhtiyacınız Var mı?

Faaliyetleriniz için doğru kimyasal dökülmeyi seçmek için göz önünde bulundurmanız gereken birçok faktör vardır. İşyerinizin taşıdığı münferit kimyasal ürünlere, her birinin miktarına ve bu maddelerin tehlikeli mal sınıfına bakmanız gerekecektir.

Ayrıca, işyerinizde kimyasal bir dökülmenin hangi şekillerde meydana gelebileceğini ve işletmenizin hangi alanlarının etkileneceğini de göz önünde bulundurmanız gerekecektir.


Bir risk değerlendirmesi yapmak, tüm potansiyel dökülme tehlikelerini belirlemenizi ve etkili bir dökülme müdahalesi geliştirmenizi sağlayacaktır.

Bu nedenle, dökülme müdahale ihtiyaçlarınızı doğru bir şekilde belirlemek için yerinde bir risk değerlendirmesi yapmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Değerlendirmeniz, kuruluşunuzdaki dökülme riskini belirleyebilecek ve her çalışma alanında ne tür dökülme kitlerinin (ve kaç tane) gerekli olduğuna karar vermenize yardımcı olacaktır. (Bu konuda sizlere destek vermekten memnuniyet duyarız.)


ÖNEMLİ: Dökülme riski değerlendirmenizi yaparken, herhangi bir uyumsuzluk sorunu olup olmadığını belirlemek için sahada sahip olduğunuz her bir kimyasal ürünün ayrı Güvenlik Bilgi Formunu (SDS) dikkate alın. Bazı kimyasal ürünler, dökülme kitinizde kullanmayı düşündüğünüz belirli malzemeler veya öğelerle reaksiyona girebilir.


Bir Döküntü Hemen Temizlenmeli mi?

Muhtemelen farkında olduğunuz gibi, dökülmeler bir dizi tehlikeye neden olabilir. Bunlar, dökülen kimyasalın türüne ve miktarına bağlı olarak aşağıdakilerden bazılarını içerebilir:

 • İnsanlara zarar- göz tahrişi, kimyasal yanıklar, solunum sisteminde hasar, boğulma, zehirlenme.

 • Maddi hasar- malzemelerde, eşyalarda ve araçlarda korozyon; yangın hasarı.

 • Çevre kirliliği- toprak ve su yollarının kirlenmesi, hayvanların ve vahşi yaşamın zarar görmesi.

Bu ciddi tehlikelere ek olarak, kontrolsüz bir kimyasal dökülmesi sizi İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetmeliklerine uyumsuz hale getirecektir. Bu da ağır bir para cezasına ve hatta olayla ilgili cezaların belirlenmesi için bir mahkeme duruşmasına neden olabilir. İSG Yönetmelikleri uyarınca, Türkiye’deki her işyeri, tehlikeli kimyasalların işlendiği, depolandığı, üretildiği veya kullanıldığı tüm alanlarda dökülme önleme ve yönetimi sağlamakla yükümlüdür.


Tüm Türkiye işletmeleri, tehlikeli bir kimyasal sızıntı veya dökülme meydana geldiğinde bunu temizleyebilmelidir.İşletmenizde kimyasal bir dökülme veya sızıntı meydana gelirse, dökülen maddeleri iş yeriniz ve daha geniş anlamda toplum için daha fazla tehlike oluşturmadan önce derhal temizlemek için yasal bir sorumluluğunuz vardır.


Kimyasalların veya herhangi bir kimyasal kalıntının, uygun temizlik ve dekontaminasyon işlemi derhal gerçekleştirilmeden sahada kalmasına izin vermek tehlikelidir. Kimyasallar ve kalıntıları, kimyasal dökülmenin ne kadar küçük veya büyük olduğuna bakılmaksızın insanları, mülkleri ve çevreyi etkileyen ciddi tehlikeler yaratabilir. Unutmayın, az miktarda kimyasal madde bile ciltte yanık, toksik zehirlenme, geri tepme ve tutuşma gibi sorunlara yol açabilir.


UNUTMAYIN: İster atölyede birkaç damla benzin ister bahçede sızıntı yapan bir araç olsun, olası riskleri en aza indirmek için kimyasal sızıntı veya dökülmeye hızlı bir şekilde müdahale etmeniz gerekir. İyi çalışır durumda olan eksiksiz bir dökülme kiti, kimyasal bir dökülmenin güvenli ve etkili bir şekilde temizlenmesi için gereklidir. Semedis Medikal ve İş Güvenliği olarak ürettiğimiz Tusorb marka döküntü kitlerimiz tam kapsamlı olarak hazırlanmaktadır.


Hangi İşyerleri Dökülme Kitleri Gerektirir?

Bu soruyu yanıtlamak nispeten kolaydır: eğer işletmenizde herhangi bir tehlikeli kimyasal madde varsa, hem bir dökülme önleme sistemi (yani, paketlenmiş depolama, paketlenmiş kimyasal işleme ekipmanı, paketlenmiş güvenlik dolapları vb.) hem de bir dökülme müdahalesi (yani, dökülme kitleri, personel eğitimi, dökülme müdahale prosedürleri) sağlamakla yükümlüsünüz.

İSG Yönetmelikleri, Türkiye’deki tüm işyerlerinin kimyasal dökülmeleri önleme, temizleme ve bertaraf etme yoluyla yönetmesini gerektirmektedir. Bu sadece sızan veya dökülen kimyasallar için değil, aynı zamanda dökülme sırasında ortaya çıkan her türlü atık için de geçerlidir.


ÖNEMLİ: Tehlikeli kimyasal dökülmelerin nasıl önleneceği, kontrol altına alınacağı ve temizleneceği hakkında daha ayrıntılı bilgi ve rehberlik için ilgili Türkiye iş güvenliği Standardına başvurabilirsiniz.


Döküntü Kitleri Nerede Bulunmalıdırlar?

İşyerinizde kimyasal bir dökülme meydana geldiğini düşünün. Fabrika zemininde, deponuzda veya belki de üretim hattında mı olurdu? Ya da forklift tankınızda bir sızıntı meydana gelirse veya bir teslimat sürücüsü yükleme rıhtımına tehlikeli maddeler damlatan bir pakete zarar verirse kimyasal bir dökülme meydana gelebilir mi?

Olay veya dökülme müdahale planınızın oluşturulmasına yardımcı olmak için, işletmenizde bir sızıntı veya dökülmenin meydana gelebileceği olası her yolu gözden geçirmelisiniz. Sadece büyük miktarlarda kimyasal içeren depolama alanlarını düşünmeyin – kontrolsüz bir kimyasal dökülmesinden etkilenebilecek her çalışma alanına bakın. Dökülme olasılığını ve potansiyel dökülme yerlerini belirledikten sonra, ilerleyebilir ve bu alanların her biri için uyumlu ve kimyasal olarak uyumlu bir dökülme kiti seçebilirsiniz. Semedis olarak bu konularda bize başvurabilirsiniz.Döküntü Kitiniz kolayca erişilebilir olmalıdır, böylece personel bir kimyasal sızıntı veya dökülme durumunda hızlı bir şekilde çalışabilir.Kuruluşunuzda dökülme kitleri kurarken her zaman görünürlüğü yüksek ve kolay erişilebilir bir yer seçmelisiniz. Dökülme kitinizin, kimyasal sızıntı veya dökülmeye eğilimli olabilecek her alana kolayca ulaşılabilecek bir yerde olduğundan emin olun.

Her dökülme kitine lamine talimatlar eşlik etmelidir, böylece görevli tüm personel tam dökülme temizleme prosedürlerinin farkında olur. Bu talimatlara ek olarak, sızan veya dökülen kimyasallarla temas edebilecek tüm personel, amirler ve yükleniciler eğitime katılmalıdır. Bu eğitim, işyerinizdeki tüm olası kimyasal tehlikeleri ele almalı ve doğru dökülme müdahale prosedürü konusunda personele format eğitimi vermelidir.


Dökülmeler Ne Zaman Meydana Gelir?

Uygun dökülme kitlerini seçmenin yanı sıra, dökülmelerin nasıl meydana gelebileceğini anlamak da önemlidir- böylece riski azaltmak için önleyici tedbirler alabilir veya daha fazla eğitim verebilirsiniz.

İşyerindeki kimyasal dökülmelerin genel olarak dört ana nedeni vardır. Dökülmelerin bu temel nedenleri şunlardır:


1. İnsan Hatası

Kimyasal dökülmeler, insanlar hata yaptığında veya dikkatsiz davrandığında meydana gelebilir. Kimyasalların kazara salınması şu durumlarda meydana gelebilir:

 • Bir yağ varilinin kapağı kapalı bırakılmış ve daha sonra varil kullanım için geri alındığında devrilmiştir.

 • Bölünmüş bir aşındırıcı kimyasal madde kabı belgelenmemiştir. Bir personel onu çalışma alanına götürürken işyeri zeminine sızar.

Aşındırıcı bir kimyasalı depolamak için uygun olmayan bir kimyasal konteyner kullanılıyor. Kimyasal madde kabı aşındırır ve ayrıştırılmamış depolama alanı boyunca sızıntı yapar.


Kimyasal dökülmeler, her türlü tehlikeli kimyasalın taşındığı her işyerinde meydana gelebilir.

Bununla birlikte, tehlikeli kimyasallarınızla ilgili insan hatası olasılığını sınırlayabilecek birçok önleyici tedbir vardır. Kimyasal depolarınız için iyi temizlik politikaları uygulamak, personelinizi kimyasal güvenliği konusunda eğitmek ve tehlikeli kimyasallarla çalışan personel için yeterli gözetim sağlamak gibi bir dizi önleyici tedbiri bir araya getirmenizi öneririz.


ÖNEMLİ: Kimyasal kontrollerinizi uygulamak, sürdürmek ve gözden geçirmek, Türkiye İSG Yönetmelikleri kapsamında tehlikeli kimyasalları işleyen, taşıyan veya üreten tüm işyerleri için bir gerekliliktir.


2. Ekipman Arızası

Birçok kimyasal madde dökülmesine ekipman arızaları neden olmaktadır. Bu, artık kimyasal dumanları geçirmeyen eski bir kimyasal dolabı veya yakıt dağıtım ekipmanındaki arızalı bir pompa kadar basit olabilir.

Kendi kuruluşunuzda kimyasal dökülmelerin meydana gelmesini önlemek için ekipmanlarınızda bütünlük testi planlamalı ve önleyici bakım yapılmasını sağlamalısınız. Düzenli saha denetimleri için bir program oluşturmanız da önemlidir, böylece personeliniz ekipman sorunlarını ilk ortaya çıktıklarında tespit edebilir ve düzeltebilir.


3. Doğal Afetler

Türkiye’de sel, deprem, fırtına ve orman yangını gibi aşırı hava koşullarına sık sık tanık oluyoruz. Tehlikeli kimyasal depolarıyla uğraşıyorsanız, bu doğal afetler kimyasal dökülme riski nedeniyle daha da artabilir.

Doğal bir afetin veya aşırı hava koşullarının kimyasal depolarınız üzerindeki etkisini düşünün.


Kimyasallarınızı depolarken her zaman önce bir risk değerlendirmesi yapmalısınız. Risk değerlendirmeniz, hava ve iklim değişikliğinin kimyasal depolarınız üzerindeki olası etkilerini dikkate almalıdır.

Örneğin, kimyasal depolarınız için her zaman sel baskınına eğilimli olmayan ve kaydedilen en yüksek sel seviyesinin üzerinde yer alan bir konum seçin. Doğal afetlerin kimyasal depolarınızı etkileme riskini azaltmak için uyumlu tehlikeli madde konteynerleri veya açık hava kimyasal depoları kullanmanızı öneririz. Bu saklama kapları standart olarak C siklon derecesine göre üretilmiştir, bu nedenle aşırı hava koşullarına dayanabilirler.


4. Kasıtlı Kötü Niyetli Eylemler

Tehlikeli kimyasalları ve tehlikeli malları depolarken yanlış kullanım, vandalizm veya sabotaj ihtimallerini göz önünde bulundurmanız önemlidir.

Yıkıcı (ve pahalı) bir kimyasal sızıntıya yol açabilecek kasıtlı eylemlerin önlenmesine yönelik bazı mükemmel adımlar şunlardır:

 • Yetkisiz girişleri önlemek için uyumlu kimyasal güvenlik dolaplarınızı veya dış mekân depolama konteynerlerinizi kilitlemek.

 • Kimyasal ve tehlikeli madde depolarının çit ve bariyerlerle emniyete alınması.

 • Kimyasal işleme ve depolama alanlarına erişimin kısıtlanması.

 • Tüm çalışma sahasındaki faaliyetleri izlemek için bir ziyaretçi giriş ve çıkış imkanına sahip olmak.

 • Kimyasal envanterinizin kötüye kullanılmadığından veya çalınmadığından emin olmak için kimyasal depolarınızı düzenli olarak denetlemek.

 • Personelinizi tehlikeli kimyasallar konusunda eğitmek ve şüpheli davranışların amirlere bildirilmesini teşvik etmek.

UNUTMAYIN: Kimyasal risk değerlendirmenizi yaparken, kasıtlı bir kötü niyet eylemi olasılığının yanı sıra diğer tüm olası olayları ve tehlikeli durumları da hesaba kattığınızdan emin olun.


Bir Dökülme ile Başa Çıkmak İçin Donanımlı Olmak


‘Dökülme kiti nedir’ sorusuna yanıt vermeyi amaçlayan blogumuzu okuduğunuz için teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi, kimyasal dökülme kitlerinizi satın alırken veya özelleştirirken göz önünde bulundurmanız gereken çok sayıda husus vardır. Dikkate alınması gereken temel faktörler arasında tüm öğelerin ve malzemelerin kimyasal uyumluluğu, sahadaki kimyasalların türü ve miktarı ve işletmenizde kimyasal sızıntıların veya dökülmelerin meydana gelebileceği yollar yer alır. Personelinizi doğru ekipman, güncel eğitim ve net bir dökülme müdahale prosedürü ile hazırlayarak tehlikeli bir kimyasal dökülmesinin etkisini en aza indirebilirsiniz.

Ekibinizin sızıntı ve dökülmelerle başa çıkmaya her zaman hazır olduğundan emin olmak için kullanışlı dökülme kitlerini sizler için hazırladık. Sizlerde kendi işletmenizin güvenlik ihtiyaçlarına göre bu kitleri hazır olarak alıp kullanabilirsiniz. Semedis Medikal ve İş Güvenliği olarak sizlerin güvenliğini temin etmek bizim için önemlidir.

Tüm kimyasal, yağ, petrol, sitotoksik, enfeksiyöz, biyolojik, hastane, laboratuvar ve genel döküntü kitlerimiz için ürünler sayfamızı inceleyebilirsiniz.

3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page