top of page

Drager X-Plore® Rd40 Bağlantılı Gaz Filtresi A2B2E2K1
Model No 67 38 802
Drager RD 40 A2B2E2K1 Filtre
Etiket Renk Kodu : Kahverengi-Gri-Sarı-Yeşil
RD 40 Vida Bağlantılı Filtre Özellikleri
Dräger X-plore ® RD 40 Serisi solunum koruma Filtreleri İle konfor ve güvenliği  yaşayın.
Bu konfor ve kullanım kriterlerini belirler.
Çekici bir tasarım ile birleştiğinde modern malzeme kullanımı, maksimum konfor Sağlar.
Drager X-Plore RD 40 Filtreler 6300 Tam Yüz Maskeleri İle Uyumludur.
A2B2E2K1 Filtre Özellikleri
A : Organik Buharlar ve Solventler
Aldehitler, Alkoller, Asetaldehit, Asetaon, Asetonitril, Benzen, (Benzol), Benzın, Dioksan, Esterler, Etonolamin, Eterler, Fenil hidrazin, Freon(Frigen), Etilalkol(Etanol), Etilasetat, Etilbenzen Etilen oksit, Fenoller, Furfurilalkol, Hidrokarbonlar, İyodometan İzopropilalkol, Karbontetraklorür, Kerosin, Ketonlar, Kloroform Metilbromür, Organikbuharlar, Pentakloretan, Perkloretilen Pridin,propilalkol, Solventler, TNT, Toluen(Toluol),  vb. A2 :Benzilbromür, Böcek ilaçları (isektisit), DD(Diklorfenil) bileşikleri, Metalik anhidrit,  Poliakrilatlar,vb.
B: Asit Gazları Ve Buharları
Asidik gazlar, Arsin, Organik azot bileşikleri, Brom,Diboran Fosgen, Fosfin, Halojenler,Hidrojen sülfür, Karbon disülfür Klordioksan, Merkaptanlar, Sülfürilklorür, Ketenler Asetikasit, Formik asit, Hidroflorikasit, Silan, Fosfortriklorür, vb. B2:Fosfortriklorür, Hidrojenselenür, İyot,İzosiyanat, Klorsülfonikasit,  Kükürtmonoklorür, Hidrojenbromür Amonyumpolisülfit, Kloramin,vb.
E : Kükürt Dioksit
Kükürtdioksit, Asetikasit, Formikasit, Hidroflorikasit, vb.
E2: Asitler(sis halinde yoğun), Hidroklorik asit, Kükürt bileşikleri Sülfürik asit, Hidrojenbromür, Hidrojenklorür,vb.
K2 : Amonyak / Aminopridin
Amonyak, Fenilhidrazin, Pridin,Hidrazin vb
Etiket Renk Kodu : Kahverengi – Gri – Sarı – Yeşil
Mühürlü bandı ve tapası açıldığında, kullanılmasa bile en fazla 6 ay sonra atılmalıdır.
Tüm filtreler EN 14387 ve/veya EN 143:2000'e uygun olarak CE işaretine sahiptir.
Standart EN 14387
Onay CE

Drager 6738802 Kombine Gaz Filtresi A2B2E2K1

SKU: 2014 56
₺0.00Price
Out of Stock

    FREE SHIPPING OVER 200.00 TL
    FREE SHIPPING OPTION WITHIN ISTANBUL
    TAKE IT AND TAKE IT FREE

    bottom of page